Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, February 10, 2014

TẠI SAO TRONG MẶT ĐỒNG HỒ SỐ LA MÃ LẠI DÙNG "IIII" THAY VÌ "IV" ?

Why do clocks with Roman numerals use "IIII" instead of "IV"?

1./ Chữ số IV, là biểu tượng (chữ cái đầu tiên, viết tắt) của vị thần IVPITER (Jupiter, viết theo kiểu cổ), do đó người cổ xưa kiêng tránh sử dụng. (thuyết phục)


2./ Chữ số IIII tạo thế cân bằng với chữ số VIII trên mặt số. (chưa thuyết phục, vì XI và I thì đâu có cân?)

3./ Tổng thể, trên toàn bộ mặt chữ La mã của đồng hồ, nếu thể hiện chữ số IIII thay vì IV thì sẽ cân bằng vì: chia mặt đồng hồ hình tròn thành 3 mảnh đều nhau (vị trí IIII, VIII, XII - xem hình đầu tiên) thì trên mỗi mảnh hình nan quạt sẽ chỉ xuất hiện một trong các ký tự I, V, X ba lần (ứng với chữ đầu tiên, tại đường chia cuối clockwise của mảnh). (thuyết phục)

4./ Chữ số IV dễ nhầm lẫn với VI, trường hợp hầu hết các chữ số phải quay theo trục tâm của mặt số.

5./ Chữ Roman cổ sử dụng rộng rãi IIII trước khi thay đổi thành IV.

6./ Vua nước Pháp Louis Đại Đế (Louis XIV) ưa thích IIII hơn IV, nên ra lệnh cho các nhà sản xuất đồng hồ dùng IIII thay vì IV, và theo đó chữ số IIII tiếp tục tồn tại.

7./ Đại chúng, người học vấn thấp vẫn dễ nhận diện số 4 bằng chữ IIII hơn là IV.
Post a Comment