Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, December 17, 2013

Hướng dẫn crack Microsoft Office 2010Đây là Key nếu bạn chưa cài:

Microsoft Office Professional Plus 2010
-------------------------------------------------
BDD3G-XM7FB-BD2HM-YK63V-VQFDK
2WRDW-MCFJ4-K3T24-R86BW-CV2VX
6QFDX-PYH2G-PPYFD-C7RJM-BBKQ8
HXJQ4-VT6T8-7YPRK-R2HQG-CYPPY
-------------------------------------------------

Phiên bản Microsoft Office Pro 2010
-------------------------------------------------
J3QMF-FB7TM-GR3XT-QPFKX-CX4K8
2WRDW-MCFJ4-K3T24-R86BW-CV2VX
-------------------------------------------------

Download Office Professinonal Plus 2010:
Link download :  http://msft.digitalrivercontent.net/.../X16-32250.exe
Link dự phòng 1 : http://www.fshare.vn/file/T4H1RJH17C/
Link dự phòng 2 : http://share.vnn.vn/tai-file-20155633

Download về các bạn giải nén file Crack Microsoft Office 2010 và bật Office 2010 Toolkit.exe lên. Sau đó tuỳ chọn Microsoft Office 2010 và bấm EZ-Activator. đợi 1 chút nó báo done… là xong!


Download:
Link 1
Link 2 (dự phòng)
Link 3 (dự phòng)

 Nếu bạn nào chưa thành thạo có thể dùng bản Tiếng Việt của MS kèm theo rất dễ sử dụng.
Download bản 32bit và 64bit:  Fshare - MF - Ziddu
Post a Comment