Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, December 28, 2013

Code auto tag friend facebook - code tự động tag bạn bè trên FB

 Muốn ai đó like hoặc biết stt của bạn mà không có thời gian để tag thì code auto tag friend sẽ giúp bạn hiệu quả hơn!


Code sử dụng như sau:
Bước 1: vào http://pastebin.com/raw.php?i=1rGxU43R ctrl+A và ctrl+C để copy code!
Bước 2: Trở lại facebook, tìm status muốn tag và nhấn vào chỗ thời gian!


Tiếp theo:
+ Nếu bạn dùng Google Chorme nhấn phím F12 chọn CONSOLE+ Nếu bạn dùng Firefox thì nhấn tổ hợp phím phím Ctrl + Shift + K+ Nếu bạn dùng opera thì nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + I

Nhấn ctrl+V để pase nội dung hồi nãy!
Nhấn Enter và chờ 15 giây sẽ tag hết friend!
Chú ý: Nếu không tag được là do bạn chưa đặt tên người dùng.

Chúc thành công!
Post a Comment