Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, October 25, 2013

IDM 6.18 Final - Bản mới nhất, cập nhật tính năng mới và quan trọng

Là công cụ tải phim, Video, nhạc, tài liệu...hàng đầu. Tương thích mọi trình duyệt Web.
Đã kèm theo file patch giúp IDM hoạt động vĩnh viễn (full date)What's new in version 6.18
(Released: Oct 03, 2013)

Added support for High DPI settings
Added a feature to take over https downloads in Google Chrome
Added a feature to show download this video/audio panel for https videos in Google Chrome
Resolved problems with downloading videos from several sites
Fixed bugs


Download: www.mediafire.com/download/4s65dulh85iau2f

Chúc các bạn thành công.
Post a Comment