Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

Giáo sư Rutherford

Một hôm , giáo sư Rutherford (Anh) đi qua phòng thí nghiệm , đêm đã khuya nhưng đèn bên trong vẫn còn sáng , giáo sư bước vào trong và thấy một sinh viên đang loay hoay bên bàn thí nghiệm , giáo sư hỏi :
• Anh làm gì khuya thế ?
• Thưa giáo sư tôi làm việc .
• Thế buổi sáng anh làm gì ?
• Tôi làm việc !
• Còn buổi chiều ?
• Tôi cũng làm việc !
• Đên buổi tối , anh vẫn làm việc sao ?
• Vâng , thưa giáo sư !
Anh sinh viên hớn hở , tưởng giáo sư sẽ khen mình . Nhưng vị giáo sư lạnh lùng hỏi :
• Thế anh suy nghĩ vào lúc nào ?
Post a Comment