Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

Chuyện của Michael Faraday

Michael Faraday (1791-1867) là một nhà khoa học lỗi lạc người Anh . Thuở nhỏ , Faraday là một học sinh ngoan ngoản và chăm chỉ , Faraday phải nghỉ học rất sớm vì nhà nghèo để đi học việc ở một tiệm đóng sách . Tuy không còn được đi đến trường để nghe thầy giảng dạy và hằng ngày phải vật lộn với công việc cuả chủ giao cho , Faraday vẩn quyết chí tự học , học trong sách và ỏ các lớp giảng chuyên đề vào buổi tối . Ngày qua ngày , Faraday kiên nhẩn học tập , tích lũy kiến thức , quyết tâm theo đuổi việc nghiên cứu khoa học .
Hội Hoàng Gia Khoa Học Luân Đôn " là một trong các tổ chức khoa học lớn nhất cuả thế giới được thành lập vào năm 1660 . " Hội Hoàng Gia Khoa Học Luân Đôn " . Năm 1813 , lòng kiên nhẩn và kiến thức khoa học cuả Faraday đã thuyết phục được các hội viên nhận ông vào làm phụ tá ở phòng thí nghiệm của hội , và năm 1824 ông được bầu làm hội viên chính thức .
Từ nay người thợ nghèo ba mươi tuổi được chính thức công nhận là một nhà bác học , một kết quả rất xứng đáng với quảng đời thanh xuân lao tâm học tập và rèn luyện vất vả .
Post a Comment