Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, October 2, 2013

câu chuyện về Franco


Franco là nhà độc tài Tây Ban Nha . Một hôm ông ta đến thăm một trại thiếu niên và hỏi một cậu bé :
- Nếu cháu là con ta , sau này cháu muốn được làm gì ?
Cậu bé im lặng , không trả lời . Ông ta tiếp tục hỏi :
- Cháu muốn làm Giám đốc một công ty lớn ?
- Thưa không ạ .
- Cháu muốn làm chủ một trang trại ?
- Thưa không ạ .
- Cháu muốn làm một đại tướng ?
- Thưa không ạ .
- Cháu muốn trở thành một nhà thơ , nhà văn , nhà giáo ?
- Thưa không ạ .
- Thế là cháu chỉ muốn làm một công dân bình thường thôi sao ?
- Thưa không ạ .
- Thế cháu muốn gì ?
- Thưa ngài , nếu được làm con của ngài , cháu chỉ muốn nhanh chóng được trở thành đứa bé mồ côi .
Post a Comment