Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, October 12, 2013

10 loại nguyên nhân dẫn đến phạm tội

10 . Nạn nhân của quyết định không công bằng và hệ thống điều chỉnh ( hệ thống nhà tù ) :


Nạn nhân của quyết định không công bằng hoặc không chính xác từ tòa án thường làm cho con người vào một cuộc sống của tội phạm. Nó thường xảy ra rằng một người là nạn nhân của cơ hội và sẽ xảy ra rơi vào tội ác . Bên cạnh đó, người ta cũng thường vu cáo phạm tội mà kết thúc trong bản án của tòa án. Nhà tù hoặc tù thường làm cho bọn tội phạm tồi tệ hơn ra khỏi người vì những điều kiện tồn tại ở đó. Sửa chữa bất cứ nơi nào không liên quan đến phục hồi chức năng lớn cho bọn tội phạm và thường xuyên hơn không họ sẽ được ném vào nhà tù quá đông đầy những người là người hoặc là nạn nhân hay thủ phạm của tội ác nghiêm trọng hơn của mình. Các giải mật của người dân trong các nhà tù cũng là một nguyên nhân chính tạo ra tội phạm .

9 . Ma túy :


Ma túy là một trở ngại nào, dù chúng ta nhìn vào chúng. Một người nghiện ma túy là không thể hỗ trợ nghiện của họ và thường xuyên hơn không họ kết thúc trong một cuộc sống của tội phạm nhiên liệu thói quen của họ . Nó không phải là không biết bất cứ nơi nào trên thế giới mà một người nghiện ma túy kết thúc phạm tội để quyên tiền cho thói quen của họ . Bên cạnh đó cũng có một số lượng lớn của người có liên quan đến buôn bán ma túy . Mặc dù những người này có thể không thực sự được sử dụng ma túy chính mình, họ thường thu hút người khác vào ma túy và tội phạm.

8 . Trầm cảm và rối loạn xã hội và tinh thần khác :


Trầm cảm cũng là một nguyên nhân chính của tội phạm. Khác với trầm cảm , những người có rối loạn tâm thần nghiêm trọng cũng kết thúc phạm tội. Những người như vậy cần được điều trị trước khi xu hướng và các bệnh của họ được ra khỏi tay . Một người theo trầm cảm hoặc một số rối loạn tâm thần nghiêm trọng khác cũng có thể dễ dàng gây hại cho bản thân .

7 . Điều kiện gia đình :


Có rất nhiều điều mà đi vào trong các gia đình thường làm cho con người có được một cuộc sống của tội phạm. Ở đây một lần nữa có rất nhiều điều kiện khác nhau mà dẫn một người vào tội phạm . Lạm dụng trong năm hình thành từ các thành viên gia đình và các hành vi như vậy cũng kích động một người vào một cuộc sống của tội phạm. Những người đang bị bỏ rơi bởi gia đình của họ và không có được tình yêu và sự quan tâm mà họ cũng mong muốn nhận được vào các hoạt động tội phạm. Bạo lực gia đình và các vấn đề khác cũng liên quan đến tội phạm bằng nhiều cách.

6 . Chủ nghĩa khu vực :

Chủ nghĩa khu vực là nguyên nhân chính của tội phạm và tình trạng bất ổn trong nhân dân. Những người như vậy mà nuôi dưỡng cảm xúc regionalist như vậy thường đi đến độ dài lớn để phạm tội ác chống các cộng đồng khác . Thực tế này thường bị bỏ qua bởi những người và cơ quan hành chính như là bị bị cuốn vào phân loại của người dân theo vùng. Nó thường là một nạn nhân của chủ nghĩa khu vực như được ảnh hưởng và đi vào ofcrimes thế giới .

5 . Game, TV, truyện bạo lực :


TV bạo lực đã tăng lên đến mức đáng kinh ngạc và nó không giúp đỡ khi người bị ảnh hưởng và cố gắng thi đua hành vi bạo lực. TV bạo lực là nguyên nhân chính của tội phạm đặc biệt là với những người trẻ không có khả năng phân biệt giữa tiểu thuyết và thực tế . Kể từ khi truyền hình đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống con người ngày nay , điều quan trọng là để vẽ đường rõ ràng giữa những gì là thật và cái gì không.

4 . phân biệt chủng tộc :


Phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới . Tất cả mọi người đang ở trong một cách phân biệt chủng tộc đối với một số người trong một số phần của thế giới này hay cách khác . Phân biệt chủng tộc đã đóng góp rất nhiều của tình trạng bất ổn đến nhiều nơi trên toàn thế giới và nó chủ yếu là do một hoặc hai kẻ ngốc mà tội ác như thế được sinh ra . Đó là một thực tế đáng buồn của thế giới mà chúng ta đang sống trong đó chúng tôi kết thúc phân biệt đối xử chống lại một cái gì đó là thịt của thịt cùng và máu bên dưới mặc dù hình dáng bên ngoài và nguồn gốc có thể khác nhau .

3 . chính trị :


Chính trị thường là nguyên nhân của tội phạm. Nó được xem là nhiều hiệp hội chính trị trên toàn thế giới có mafia của mình chạy mà họ sử dụng để thao tác và chinh phục mọi người . Quyền lực chính trị thường bị lạm dụng để tận dụng lợi thế của các nhóm yếu hơn và mọi người và chia rẻ mà tăng ra khỏi tình huống như vậy thường buộc các nạn nhân phải nhờ đến tội phạm. Chính trị là có liên quan đến bọn tội phạm trên một lớn hơn nhiều và mức độ ghê tởm hơn nhiều so với bất cứ điều gì khác .

2 . nghèo :


Thiếu thốn kinh tế hoặc đơn giản là nghèo đói là nguyên nhân chính của tội phạm trên toàn thế giới . Mọi người thường hướng đến độ dài lớn của sự tuyệt vọng của đói nghèo và điều này là nguyên nhân chính của tội phạm trên toàn thế giới . Thực tế là sự thất vọng như vậy được tạo ra tự nó là một điều rất nguy hiểm cho xã hội trên cả khi lạm phát toàn cầu đã tăng đáng kể trong vài năm qua. Mặc dù nó có vẻ rằng trong thế giới ngày nay , người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo càng nghèo hơn .

1 . Bùng nổ dân số :


Tăng dân số là nguyên nhân lớn nhất của tội phạm và nhiều lo lắng của thế giới . Mặc dù gia tăng dân số có liên quan đến mỗi và mọi nguyên nhân đề cập ở đây , nó vẫn cần phải được xem xét như là một nguyên nhân của tội phạm. Sự gia tăng dân số gây nên một hiệu ứng máy phát điện trong xã hội và điều này dẫn đến việc tạo ra nhiều hơn những người có một số hình thức của sự thất vọng hay sự oán giận đối với xã hội như vậy.
Post a Comment