Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Worms Reloaded - Những chú sâu hành động

Download Worms Reloaded - Những chú sâu hành độngOperating System: Windows XP / Vista / 7
■ Processor: 1.25 GHz AMD Athlon or Intel equivalent
■ Memory: 1 GB of RAM
■ Graphic: 128 MB Video Card (GeForce4 or equivalent Card)
■ Sound Card: Sound device compatible with DirectX ® 9.0
■ Hard Disk Space: 2.0 GB available


Download: http://up.4share.vn/f/586961686e6a6961/Worms.Reloaded_up_by_phonghanh.rar.filePost a Comment