Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

The Incredible Hulk - Người khổng lồ xanh

Download The Incredible Hulk - Người khổng lồ xanhWindows 2000/XP/Vista
-Processor: Pentium 4 @ 2 GHz or Athlon Equivalent
-Memory: 512 MB
-Video Memory: 128 MB with Pixel/Vertex Shader 2.0 Support
-Sound Card: DirectX Compatible
-DirectX: 9.0

Download: http://up.4share.vn/f/4d7e7d7b7d7b757d/hulk%20tainhieuvl.com.iso.file
Post a Comment