Custom Search



Nơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Sniper Elite V1

Download game Sniper Elite V1 full



Cấu hình tối thiểu: Pentium III - 800 MHz,

RAM 256 MB, Card đồ hoạ 32 MB,

DirectX 9 Dung lượng ổ dĩa trống: 2.5GB

Download: http://up.4share.vn/f/7e4c4f4c4c474d4f/SE_up_by_phonghanh.7z.file
Post a Comment