Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Sniper: Art of Victory - Nghệ thuật bắn tỉa

Download Sniper: Art of Victory fullYêu cầu:
Pentium 4 1.6 GHz
512 MB RAM
Graphic card 128 MB (GeForce 4 Ti4400 or better)
2 GB HDD
Windows 98/2000/XP/7

Download: http://up.4share.vn/f/46777e7e77707f74/Sniper-Art.0f.Vict0ry_up_by_phonghanh.iso.file
Post a Comment