Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

SimCity 4 Deluxe Edition ( Mô phỏng xây dưng thành phố )Cấu hình tối thiểu
Operating System: Windows XP/ME/2000/98 (Windows 95/NT not supported)
CPU: 500 MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor
RAM: 128 MB
CD/DVD-Rom Speed: 8X
Hard Drive Space: 1 gig plus space for saved games
Video: 16 MB video card, DirectX 7 compatible
Sound: DirectX 7.0 compatible
Input: Keyboard, mouse


Download:
SimCity 4 Deluxe Edition CD1 
SimCity 4 Deluxe Edition CD2
Ultraiso v9.5.3.2901 + Serial
http://up.4share.vn/f/23111a17171b1212/UltraISO%20Premium%20Edition%20v9.5.3.2901%20+%20Serials%20[ChattChitto%20RG].rar
Post a Comment