Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Need For Speed Most Wanted Full

Download Need For Speed Most Wanted FullCấu hình cơ bản:
Operating System Windows XP/2000;
Intel Pentium 4, 1.4 GHz or equivalent;
256 Mb of memory;
Hard Disk space of 3.0 GB;
Drive to the 8x DVD;
Video card 32MB;

Download: http://up.4share.vn/d/73414240424b4142
Post a Comment