Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Homeworld 2 - Chiến thuật không gian

Download game Homeworld 2 fullPentium III 833 MHz,
256 MB RAM,
Windows 98/ME/2000/XP,
DirectX 9.0, 32 MB DirectX-compatible video card,
DirectX-compatible sound card,
16x CD-ROM drive, and
1.6 GB hard-disk space

Download:
http://chiaseit.vn/forum/url/?url=http://up.4share.vn/d/645656505650505c
Hoặc
http://up.4share.vn/f/536161676164616b/homeworld2_update_en_10_11.exe.file
Post a Comment