Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Conflict Desert Storm II Back to Baghdad

Download game Conflict Desert Storm II Back to Baghdad fullWindows 98 SE/ME/2000/XP
MINIMUM Pentium 1GHz Processor 128MB
RAM 8X CD-ROM Drive 1.5GB Hard Disk Space DirectX Compatible 32MB Video Card DirectX Compatible
NVIDIA nForce Sound Card DirectX 9
RECOMMENDED 256MB RAM

Download: http://up.4share.vn/f/487a7c7b7d717070/Conflict_Desert_Storm_II_Back_to_Baghdad_Up_by_phonghanh.iso.file
Post a Comment