Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Caesar IV - Tạo lập vương triều ( game mô phỏng cổ đại)Windows 2000/XP.
- Direct X 9.0c
- Pen IV 1.6 GHZ hoặc tương đương.
- Ram 512 MB.
- Video card 64 MB.
- Dung lượng 2 GB.


Download: 
Caesar IV CD1
Caesar IV CD2
Hướng dẫn
Post a Comment