Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, September 16, 2013

Armies Of Exigo – Đế chế phục hận ( game chiến thuật hay)

Download Armies Of Exigo – Đế chế phục hận ( game chiến thuật hay)Windows 98/ME/2000/XP/7
Pentium 4 1.5 GHz or better
1.5 GB of HDD Space
64 MB Graphics Card
384 MB of RAM
DirectX 9.0c

Download: http://up.4share.vn/f/77464f404f444341/Armies%20of%20Exigo_up_by_phonghanh.rar.file
Post a Comment