Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, August 19, 2013

Cách nhận biết cpu có mấy nhân ?

Nếu dùng trong laptop thì thường Core i7 là 4 nhân thôi, còn Core i3, i5 đều là loại 2 nhân (i5 cũng có 4 nhân nhưng rất hiếm) nhưng chúng dùng công nghệ siêu phân luồng (Turbo Boost) Còn nếu dùng trong desktop thì con Core i5 chỉ tối đa 4 nhân 4 luồng


Các kí hiệu:
M: Mobility - di động
U: Ultra -dòng siêu tích kiệm (có thể là Ultra-low power: tiết kiệm điện nên sẽ không có 4 nhân)
Thường 4 nhân có đuôi là QM và XM (đa số sử dụng trên i7)

chữ duo = dual .
duo core và core 2 duo có 775 chân,
duo core = 2 nhân xử lý 2 luồng
core 2 duo = 2 nhân xử lý 2 luồng : là thế hệ sau cải tiến hơn duo core chút
i3 = 2 nhân xử lý 4 luồng
i5 = 4 nhân xử lý 4 luồng
i7 = 4 nhân xử lý 8 luồng .

i3 i5 i7 cũng có nhiều loại :
+ 1155/ chân 1156 chân cần dùng main thích hợp
+ thế hệ trước thế hệ sau,đời sau thì đương nhiên ngon hơn đời trước
+ loại có chế/không chế xử lý đồ họa ngay trong con CPU .
Post a Comment