Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, July 12, 2013

Bật nút Delete trong Gmail của Android

Ngày 05 tháng 6 năm 2013, Ứng dụng Gmail trên Android đã có bản cập nhật 4.5, phiên bản mới cập nhật thay thế tính năng hiện có. Một trong những tính năng là "Sự biến mất của nút Delete", nhiều người tự hỏi tại sao Google thay thế nút "Delete" trong ứng dụng Gmail trên Android bằng nút "lưu trữ".

Tuy nhiên chúng tôi nhận thấy rằng Google đã không loại bỏ hoàn toàn, nó đã "ẩn đi" và chúng ta có thể kích hoạt tùy chọn nút Delete từ các thiết lập của ứng dụng.

Làm thế nào để kích hoạt nút Delete trong Ứng dụng Gmail mới (v4.5) trên Android

Nếu bạn đã cập nhật ứng dụng Gmail trên thiết bị Android của bạn lên phiên bản 4.5, sau đó bạn sẽ nhận thấy rằng nút "delete" là không có sẵn khi bạn chạm vào để đọc một email, bạn có thể nhận thấy nút "Delete" được thay thế bằng "kho lưu trữ" (Archive) tính năng như hiển thị trong hình ảnh dưới đây.
1. Để kích hoạt nút "delete", từ ứng dụng Gmail nhấp vào nút menu của điện thoại, và đi đến thiết lập.

2. Đi đến General settings và sau đó bấm vào "Archive & delete actions".
3. Bạn sẽ thấy 3 tùy chọn: - archive only, delete only, và archive & delete, bạn sẽ nhận thấy phiên bản mới đang chọn "Show archive only".

4. Hãy thay đổi nó theo ý thích của bạn.


Post a Comment