Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, June 26, 2013

Rãnh thì game tí nào mừng GA 10 tuổi

Chúc mừng sinh nhật Google Adsense 10 tuổi và hi vọng anh ấy sẽ chiếu cố cho mình trong thời gian tới

Chúc các GAer VN làm ăn phát đạt.

P/s sẽ có ông bảo mình rãnh cho xem mà thực tế là vậy mà :))
Post a Comment