Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, May 29, 2013

NÚI CAO NHẤT HỆ MẶT TRỜI !

Ngọn núi cao nhất trong hệ mặt trời là đỉnh Olympus Mons trên Hỏa tinh, độ cao của nó ước tính là 26.000 m và đường kính tại chân núi là trên 600 km. Trên hành tinh của chúng ta, một ngọn núi lớn như vậy không thể nào hình thành được.

Đỉnh Everest cũng chỉ đạt được 8.850 mét !Ảnh : Núi Olympus Mons
Post a Comment