Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, May 29, 2013

5 SỰ THẬT THÚ VỊ1. Cái được gọi là "French kiss" (nụ hôn kiểu Pháp) trong tiếng Anh thì cũng được gọi là "English kiss" trong tiếng Pháp.

2. "Almost" là từ dài nhất trong tiếng Anh với các chữ cái được sắp xếp đúng theo trật tự bảng chữ cái.

3. "Rhythm" là từ tiếng Anh dài nhất không có nguyên âm.

4. Adolf Hitler là một người ăn kiêng và chỉ có duy nhất một… tinh hoàn.

5. Cơ giúp mắt chớp là cơ chuyển động nhanh nhất của con người. Nó có thể thực hiện nháy mắt 5 lần trong vòng một giây. Một ngày con người nháy mắt khoảng 15 ngàn lần. Tuy nhiên có điều lạ là phụ nữ chớp mắt nhiều gần gấp 2 lần so với đàn ông.
Post a Comment