Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, May 21, 2013

10 KIỂU BẠN BÈ NÊN TRÁNH XA
1. LOẠI GIẢ DỐI: Trước mặt có thể tử tế tâng bốc bạn nhưng quay lưng có thể trở mặt luôn.

2. KIỂU BẠN THÍCH TRANH ĐUA QUYẾT LIỆT: Trong mọi mối quan hệ, sự ganh đua để giúp mối quan hệ phát triển, tuy nhiên, coi trọng thắng thua quá sẽ làm đổ vỡ mọi thứ.

3. KIỂU BẠN THÍCH NHỜ VẢ: Thường xuyên vay mượn tiền bạc hoặc vật dụng và... không hoàn trả.

4. THÍCH BẮT CHƯỚC: Học tập điều tốt lẫn nhau là điều đáng quý nhưng không ai nên là bản sao của ai cả.

5. ÍCH KỈ: Chỉ biết đến lợi ích của riêng bản thân mình.

6. THÍCH CHỈ TRÍCH: Vì bất kể lí do gì. Chê bai và chê bai.

7. kHÔNG BAO GIỜ HÀI LÒNG: Luôn phàn nàn và trách móc tại sao mình lại kém may mắn như thế...

8. GIÓ CHIỀU NÀO THEO CHIỀU ĐÓ: Không có chính kiến. Không kiên định.

9. NGƯỜI BI QUAN: Luôn nhìn thấy những khía cạnh tiêu cực nhất của vấn đề.

10. KHÔNG BIẾT KIỀM CHẾ: Lúc nào cũng có nguy cơ bốc đồng và làm những việc ngoài tầm kiểm soát.
Post a Comment