Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Wednesday, May 29, 2013

10 ĐIỀU RĂN CỦA PHẬT

Mình sẽ trích ra 10 điều tiêu biểu nhất trong 14 điều1. KẺ THÙ lớn nhất của đời người là CHÍNH MÌNH.

2. NGU DỐT lớn nhất của đời người là TỰ ĐẠI .

3. BI AI lớn nhất của đời người là GHEN TỴ .

4. SAI LẦM lớn nhất của đời người là TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH.

5. TỘI LỖI lớn nhất của đời ngừơi là TỰ LỪA DỐI MÌNH.

6. ĐÁNG THƯƠNG lớn nhất của đời người là TỰ TI.

7. ĐÁNG KHÂM PHỤC lớn nhất của đời người là ĐỨNG DẬY SAUKHI NGÃ.

8.TÀI SẢN lớn nhất của đời người là SỨC KHỎE.

9. MÓN NỢ lớn nhất của đời người là NỢ TÌNH CẢM.

10. KHIẾM KHUYẾT lớn nhất của đời người là KÉM HIỂU BIẾT.
Post a Comment