Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 1, 2013

Xe MPV là gì

- cũng là một tên khác nữa để chỉ dòng xe thể thao đa dụng của dòng xe gia đình cỡ nhỏ, nó được dùng chủ yếu ở châu Âu. Còn ở Nhật các bác còn có thể có cái tên Space Wagon, cũng là từ để chỉ về dòng xe này. Ngoài ra còn có khái niệm Mini SUV nữa nhưng nói ra hơi dài dòng, đại loại là nó khác SUV ở chiều dài cơ sở thôi các bác ợ!
Post a Comment