Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 1, 2013

vét máng là gì

 Là dùng lưỡi để liếm vùng nhạy cảm đưa bạn gái lên tình trạng cực đỉnh

Nói chung: Vét máng là 1 nghệ thuật , người vét máng là 1 nghệ sĩ , người có cái máng là người yêu của người vét máng
Post a Comment