Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 1, 2013

SUV là gì

- SUV là viết tắt của chữ Sport Utility Vehicle để chỉ loại xe thể thao đa dụng. Nếu hiểu sâu hơn chút thì SUV cổ điển khác với SUV ngày nay đấy nhé. SUV cổ điển nó xuất phát từ cội nguồn xe tải, khung gầm rời hẳn với vỏ xe, có khung gầm rất cao và được đề cao tính năng vượt địa hình. Nó cùng phân khúc với Minivan. SUV ngày nay thì thiết kế khác hơn chút, cái khác lớn nhất là khung gầm bệ liền, còn hệ dẫn động 4 bánh hay 2 bánh chủ động hay toàn thời gian thì còn tùy. Đại loại thế.
Post a Comment