Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 29, 2013

MẤT BAO LÂU ĐỂ INTERNET CÓ ĐƯỢC 50 TRIỆU NGƯỜI DÙNG ?Để có 50 triệu người sử dụng trên toàn thế giới, Radio đã cần phải mất tới 38 năm. TV có mức độ phổ biến rộng hơn và chỉ mất 13 năm. Tuy vậy, con số kinh ngạc nhất là Internet. Chỉ vẻn vẹn trong 4 năm sau khi ra đời, Internet đã cán mốc 50 triệu người sử dụng.
Post a Comment