Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, April 27, 2013

Lỗi trong Viber Android cho phép vượt qua chế độ khóa màn hình

Đã phát hiện ra một lỗi khác cho phép vượt qua chế độ kháo màn hình trong những điện thoại Android . Lỗi lần này là do ứng dụng Viber , tương tự như Skype cho phép người dùng thực hiện những cuộc gọi miễn phí và gửi những tin nhắn . Lỗ hổng an ninh này có thể cho phép kẻ tấn công có thể truy cập vật lí điều khiển đầy đủ tất cả mọi tính năng của điện thoại Android .


Viber được cho là đã cài đặt trên khoảng từ 50 - 100 triệu lần trên Google Play . Ứng dụng này đã có sẵn cho những nền tảng iPhone , BlackBerry và Windows . Lỗi này đã có cả trong những điện thoại của Samsung , Sony , HTC , Google Nexus và những thiết bị Android khác .
Post a Comment