Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, April 5, 2013

LimeWire

LimeWire: Nếu bạn là “dân chơi” Torrent thì ngoài uTorrent, BitTorrent thì LimeWire cũng là một phần mềm đáng để thử nghiệm. Phần mềm đạt 392,847 lượt downloads này công ty Việt Coding có vài “tay” xài. Riêng Việt Coding vẫn thích uTorrent hơn.

Post a Comment