Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 29, 2013

Kara là gì?

Kara là từ dùng để đo độ tinh khiết của các kim loại quí hay hợp kim của chúng. Nhưng đừng nhầm nó với từ Cara, đơn vị đo khối lượng sử dụng trong ngành đá quí.Một kara bằng 1/24 độ tinh khiết tính theo trọng lượng. Vàng 24K là vàng tinh khiết.

"Cà rá" là một từ có thật trong tiếng Việt dùng để chỉ nhẫn làm bằng hợp kim vàng đồng.
Post a Comment