Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Sunday, April 21, 2013

Hội chứng Trypophobia

Hội chứng  Trypophobia là dạng bệnh tâm lý chưa được công nhận, đó là ta có cảm giác nổi da gà, cảm giác ghê người khi nhìn thấy hình ảnh có nhiều lỗ tròn

Những hình ảnh có thể gây nên hội chứng Trypophobia
Post a Comment