Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, April 18, 2013

Facebook chặn liên kết

Bạn không thể đăng bài viết này vì nó có một liên kết bị chặn.
***********************************************************
Nội dung mà bạn đang cố gắng chia sẻ có chứa liên kết đã bị chặn do là thư rác hoặc không an toàn:

.............................

Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm Help Center.
***********************************************************

Đó là thông báo khi bạn chia sẽ một liên kết nào đó bị facebook chặn, việc này xảy ra khi liên kết đó được một người chia sẽ quá nhiều lần trở thành lạm dụng mà không có đăng kí chứng thực.
Post a Comment