Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, April 29, 2013

Dịch nhầy nước mũi

Dịch nhầy trong mũi chặn vi trùng khiến chúng không đi vào cơ thể của chúng ta, nhưng nếu chúng ta cậy ra rồi ăn dịch nhầy đó, nó có thể giúp phát triển hệ thống miễn dịch của chúng ta bằng cách cho cơ thể tiếp xúc với vi trùng. Những người hay ăn gỉ mũi thường ít bị ốm hơn bình thường.

Post a Comment