Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, April 27, 2013

Chuyển đổi file Microsoft Word thành file âm thanh bằng AudioDocs

AudioDocs là một ứng dụng nhỏ của Windows và là chương trình mã nguồn mở trên SourceForge được thiết kế để chuyển tài liệu theo định dạng DOC/DOCX thành file âm thanh WAV .

Nó rất có ích nếu như bạn muốn chuyển những câu chuyện , tiểu thuyết , tiểu luận .... thành file âm thanh có thể nghe lại được .


Sau khi chọn file nguồn , bạn có thể lựa chọn giọng đọc phát âm của file âm thanh từ danh sách có sẵn và ngầm định là Microsoft David, Hazel và Zira .

Bạn cũng có thể thay đổi tốc độ đọc và mức âm lượng ở đầu ra . Bấm nút 'Create AudioDoc' để chuyển đổi file . Bạn không thể có lựa chọn thay thế cho định dạng file âm thanh ngoài định dạng WAV .
Post a Comment