Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, April 18, 2013

Bị Facebook chặn kết bạn

 Điều này xảy ra khi bạn gởi quá nhiều lời mời kết bạn tới những người không quen biết. Facebook dựa vào địa chỉ chia sẽ trên trang của họ so sánh với bạn sẽ đưa ra kết luận.

 Theo một số thông tin chia sẽ thì nếu bạn gởi yêu cầu kết bạn 30 lần/1 ngày thì bạn sẽ bị block. Để tránh tình trạng này bạn nên hạn chế giởi lời mời kết bạn quá nhiều trong 1 ngày.

P/s: Không chỉ chặn kết bạn còn có vài trường hợp chặn luôn cả Tag và Comments nếu bạn vi phạm nặng nhưng bạn yên tâm vì sau 30 ngày thì nó sẽ bỏ chặn

 Chúc thành công
Post a Comment