Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, April 23, 2013

Bên trong cuộc sống của nữ phi công quân sự Trung Quốc


Dù vác trên vai trọng trách quan trọng là bảo vệ bầu trời đất nước, những nữ phi công trong lực lượng Không quân Trung Quốc vẫn giữ được nét tươi trẻ, nhí nhảnh của tuổi thanh xuân.


Post a Comment