Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 15, 2013

Tăng T-72

Vào đầu tháng 3 năm 2005 Việt Nam ta mua khoảng 150 xe tăng T-72M1M sử dụng và hỗ trợ cho Việt Nam về mặt huấn luyện, đạn dược và các thiết bị bảo trì sửa chữa cơ bảnPost a Comment