Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, March 9, 2013

Share mã nguồn images host

Hiện tại chưa có demo nếu cần mình sẽ post thêm vào:

Download:
Link Download 1
Link Download 2

Hướng dẫn cài đặt


1 Bạn upload tất cả lên host

2 Chạy file install.php và điền các thông số cũng như tài khoảng admin (sau khi chạy xong bước này bạn phải xóa file install.php)

3 đổi tên file tko.htaccess thành .htaccess để hoàn chỉnh chương trình.

4 Bây giờ bạn có thể chạy trên địa chỉ chính và xem thành quả


Hướng dẫn cấu hình

Các bạn cấu hình như hình 1

Tại server thì bạn có thể add thêm sever vào để upload hình lên

ví dụ bạn tạo 1 tài khoảng nữa trên host với tài khoảng riêng

ftp: ftp.tamkyonline.com
acc: tamkyonline
pass: 123456
path: /public_html/tamkyonline/ thì bạn có thể điền vào

1. Server URL: http://tamkyonline2.com
2. Local Path : http://tamkyonline2.com

(1 và 2 có thể giống nhau, còn nếu muốn bạn có thể tạo thêm 1 thư mục images thì 1 điền http://tamkyonline.com và 2 điền images/)

3. Server IP: ftp.dinhbas2.com (có thể điền Ip cũng đc miễn sao vào đc FTP)

4. User Name: tamkyonline

5. Password: 123456

Còn lại những phần sau rất dễ hiểu nên các bạn có thể tự tìm hiểu!

Chúc thành công!

Nguồn: TamKyOnline.Com
Post a Comment