Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, March 9, 2013

Share mã nguồn Discuz X2.5 (TKO đang dùng)

Demo:


Download về giải nén ra và Upload tất cả lên host

CHMOD tất cả trong
Config/
data/
uc_server/


Chạy link http://siteban.com/install/index.php để cài đặt

Download:
Link Download 1
Link Download 2

Nguồn:  TamKyOnline.Com
Post a Comment