Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, March 28, 2013

Máy bay quân sự Ấn Độ

Su-30MKI


Máy bay vận tải Il-76

MiG-21


Máy bay Mirage-2000

Máy bay MiG-27


Ảnh: Máy bay Jaguar


Máy bay Tejas LCA


Ảnh: Máy bay Embraer


Ảnh: Máy bay Il-78 và Su-30MKI

Trực thăng Mi-17V5
Post a Comment