Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 15, 2013

M249 Squad Automatic Weapon
Súng máy cấp tiểu đội M249 (M249 Squad Automatic Weapon) do Hoa Kỳ chế tạo, thuộc loại trung liên, là vũ khí tự động cấp tiểu đội do tập đoàn vũ khí FN Minimi chế tạo. Tên gọi này (xuất phát từ tiếng Pháp Mini-mitrailleuse: "mini-machine gun" (súng máy cỡ nhỏ). Những khẩu trung liên sử dụng đạn 5.56×45 mm này được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn tại Fabrique Nationale cùng các phụ kiện khác của súng.
* Kiểu: Squad Automatic Weapon/Light machine gun
* Xuất xứ: Bỉ, USA
* Sử dụng từ: 1984 - nay
* Thiết kế năm: 1976
* Nhà sản xuất: Fabrique Nationale de Herstal
* Sản xuất: 1970 - nay
* Khối lượng:
o Với giá hai chân: 6.88 kg (15.16 pound)
o Ổ đạn 200 viên: 3.14 kg (6.92 pound)
o Ổ đạn 30 viên: 0.49 kilogram (1.07 pound)
* Chiều dài: 103.81 cm (40.87 inch)
* Cỡ nòng: 5.56 mm
* Cỡ đạn: 5.56×45 mm NATO
* Nguyên tắc nạp đạn: tự động bằng hệ thống trích khí
* Khóa nòng: khóa nòng lùi có lò so đẩy về.
* Sơ tốc đầu đạn: 915 m/s
* Tốc độ bắn:
o Bắn hàng loạt: 725 viên/phút
o Từng phát một: 85 viên/phút
* Tốc độ bắn cao nhất trong thử nghiệm: 800 phát/phút
* Tốc độ bắn trong thực tế chiến đấu: 85 đến 725 phát/phút
* Tầm bắn hiệu quả: 460 mét (1509 feet) với 1 mục tiêu[2]
* Tầm bắn tối đa: 1000 mét (3280 feet)[2]
* Giá: $4.087


Post a Comment