Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, March 15, 2013

M134 Minigun:

Minigun là 1 loại súng sử dụng đạn 7.62 mm, súng máy (đại liên) nhiều nòng có tốc độ bắn nhanh (6000 vòng/phút), sử dụng Gatling-style những nòng quay với 1 nguồn năng lượng ngoài. Người ta thường gọi M134 là "minigun". Đặc biệt minigun tham chiếu với 1 vũ khí đơn trước đây sản xuất bởi General Electric. Từ "mini" của tên khi so sánh với những loại súng máy (đại liên) với 1 kích hỏa tương tự nhưng vỏ đạn lớn hơn.

Thông số:
Kiểu: Gatling-type machine gun
Xuất xứ: USA
Sử dụng từ: 1963 - nay
Người thiết kế: General Electric
Thiết kế năm: 1960
Nhà sản xuất: General Electric, Dillon Aero INC, DeGroat Tactical Armaments, Garwood Industries
Sản xuất: 1962 - nay
Loại đạn: 7.62x51mm NATO
Hoạt động: Nòng quay
Tốc bắn: 4,000 RPM/6,000 RPM
Hộp đạn: Không có hộp, đạn được làm thành 1 dây dài cung cấp cho súng.


Post a Comment