Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Saturday, March 9, 2013

Code translate (Dịch thuật rất hay)

Demo:Hướng dẫn:

File sử dụng mã nguồn Vdic nên rất tiền rất đơn giản và nhẹ, chỉ cần up lên và chạy thôi.

Download:
Link Download 1
Link Download 2

Nguồn:  TamKyOnline.Com

Post a Comment