Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Monday, March 18, 2013

CCleaner - Phần mềm làm sạch máy tính

CCleaner là một tối ưu hóa hệ thống phần mềm miễn phí, riêng tư và công cụ làm sạch. Nó loại bỏ các tập tin không sử dụng từ hệ thống của bạn - cho phép Windows chạy nhanh hơn và giải phóng không gian đĩa cứng có giá trị. Nó cũng làm sạch dấu vết của hoạt động trực tuyến của bạn như lịch sử Internet của bạn. Ngoài ra nó có chứa một trình dọn dẹp đầy đủ tính năng đăng ký. Tuy nhiên, tốt nhất là nó nhanh (thường dùng ít hơn một giây để chạy) và không chứa phần mềm gián điệp hoặc Phần mềm quảng cáo!  • Làm sạch sau đây: 
  • Internet Explorer 
  • Firefox 
  • Google Chrome 
  • Opera 
  • Safari 
  • Windows - Recycle Bin (tài liệu gần đây, các tập tin tạm thời và các tập tin Đăng nhập.) 

Ngoài ra còn có nhiều chứng năng chặn các chương trình chạy ẩn kèm win và fix lỗi regedit

Download miễn phí tại: http://www.piriform.com/ccleaner/download
Post a Comment