Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, February 1, 2013

Tạm dừng phát hành băng đĩa Táo quân 2013

Đọc được thông tin này chắc chắn 99,9% dân Việt Nam sẽ tỏ ra tiếc vì không được xem Táo quân 2013 theo nghĩa chính thống do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tiếp tục hoãn cấp phép phát hành băng đĩa Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013.

tao56-jpg-1359169420-500x0-jpg-135970902

Đọc thêm thông tin:

 Theo mình nghĩ thì chắc có vài nội dung phản ánh thực tế hiện trạng làm ảnh hưởng xấu nên không được cấp phép. Còn việc ghi hình mà không xin phép là do lỗi của nhà sản xuất nên sai thì phạt là chuyện đương nhiên.

Đành phải đặt gạch hóng trên Youtube vậy
Post a Comment