Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Tuesday, February 5, 2013

fap là gì?

 Fap là hành động chỉ một vài động tác lặp lại tương tự tao ra tiếng kêu như thái củ quả,...
 Nhưng một số dân mạng sử dụng nó để thay vào nghĩa từ thủ dâm.
Post a Comment