Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Friday, January 4, 2013

Website Inspectors là ai?

Như tên gọi của họ,website Inspectors khảo sát những bất thường ở website cho những nội dung mà người truy cập tìm kiếm ở top của xếp hạng. Website Inspectors thực hiện đánh giá các bước SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) của những website và báo cáo đề xuất thay đổi cần có để có một website tối ưu hóa công cụ tìm kiếm hơn.

Website Inspectors thực hiện phân tích sâu về thủ thuật seo trong mã HTML website, bao gồm các thẻ META và thẻ ảnh Alt, cùng với SEO phân tích thiết kế trang web, trọng lượng văn bản từ khóa, tải về thời gian và các tính năng SEO khác. Website Inspectors sau đó tạo ra một báo cáo chi tiết về SEO bao gồm SEO tạo ra các thẻ META, thẻ alt và đưa ra đề xuất thay đổi các website.

Có một số sự khác nhau giữa website Inspectors và các công ty SEO khác. Hầu hết các công ty SEO chỉ đánh giá và báo cáo tổng hợp mã HTML thiết kế trang web và các tính năng giới hạn website. Ngược lại, website Inspectors sẽ cung cấp các báo cáo đánh giá chi tiết và SEO của mã HTML, và tất cả các khía cạnh của thiết kế trang web liên quan đến thiết kế mỹ thuật văn bản.

Website Inspectors sẽ cung cấp một báo cáo SEO toàn diện bao gồm các thay đổi có ích cần được thực hiện cho một trang web nhằm cải thiện đáng kể thứ hạng tìm kiếm cho lâu dài. Nhiều công ty SEO nói chung và ngược lại, sẽ chỉ tập trung vào những gì là sai với một trang web mà không cần cung cấp nhiều gợi ý tốt để nâng cao thứ hạng công cụ tìm kiếm.

Hầu hết các công ty SEO nói chung sẽ cung cấp cho khách hàng với “cookie cutter” báo cáo SEO phong cách. Điều này là để nói rằng số lượng lớn các công ty SEO sẽ đánh giá một trang web bằng cách sử dụng tự động, tạo ra các phần mềm và báo cáo gửi khách hàng của họ một in ra của một báo cáo chung chung SEO. SEO báo cáo như vậy sẽ cung cấp thông tin không liên quan đến trang web của khách hàng và sẽ không cung cấp bất cứ đề nghị như là thay đổi cụ thể mà phải được thực hiện để cải thiện thứ hạng công cụ tìm kiếm.

Thúc đẩy các báo cáo SEO thân thiện và trong sạch, thực hành “white hat SEO” là chìa khóa để hướng tới các tính năng của Inspectors. Tất cả website Inspectors các công ty SEO tốt sẽ không sử dụng tự động gửi theo ngày của website. Hầu hết các công ty SEO chung chung tiếp tục sử dụng phần mềm trình tự động mặc dù họ biết bây giờ những phần mềm trình đó là không tốt, phi đạo đức các nguồn như FFA trang và các liên kết khác.

công cụ tìm kiếm hàng đầu về bài nộp cho các nguồn như ’spam’ và sẽ dẫn các trang web đến Google Sandbox trong khoảng thời gian khá lâu, ( nếu không bị cấm hoàn toàn bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm ). Website Inspectors các công ty SEO sẽ chỉ thúc đẩy việc sử dụng đạo đức của bản đệ trình hướng dẫn sử dụng trang web để phân biệt nguồn.

Sự xem xét khác là website Inspectors các công ty SEO sẽ thay đổi dịch vụ của họ cho phù hợp với nhu cầu khách hàng. Good Inspectors các công ty SEO trang web hiện cung cấp trên trang web, thiết kế website SEO trong trang và triển khai SEO để tiết kiệm cho khách hàng thời gian và tránh phiền phức. Website Inspectors cung cấp thiết kế trên trang web trang web sẽ yêu cầu khách hàng của SEO để truy cập vào trang web các tập tin để nâng cao tính năng trang web trực tiếp, để nâng cao thứ hạng công cụ tìm kiếm.

Dịch vụ SEO,thiết kế web là một loại hình công ty yêu thích của website Inspectors để đẩy mạnh website của họ trên bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm.

Với tất cả những yếu tố nêu ra này, chúng tôi muốn khuyên các khách hàng nên dùng dịch vụ của các công ty sử dụng các thủ thuật seo thân thiện với bộ máy tìm kiếm. Với việc báo cáo SEO toàn diện và lựa chọn thiết kế web SEO dưới bàn tay của các chuyên gia SEO, website Inspectors chọn được con đường để đi cho bất cứ ai đang tìm kiếm thành công thứ hạng website.
Post a Comment