Custom SearchNơi bạn đến là nơi tôi bắt đầu, nơi tôi qua sẽ là nơi bạn đến...

Thursday, January 24, 2013

Trọn bộ 44 CD dạy tiếng anh giao tiếp trên VTV2

Đây là chương trình dạy tiếng Anh được phát vào lúc 17h thứ hai, thứ tư hàng tuần, phát lại vào lúc 16h30 thứ ba, thứ năm trên VTV2 của Đài truyền hình Việt Nam kể từ ngày 24/9/2008. Chương trình có 44 bài học được hướng dẫn bởi thạc sĩ Phạm Ngọc Thạch - Giảng viên Tiếng Anh - Trường ĐH Hà Nội.


1. Unit 0 Beginer

Link down : Download

2. Unit 1 Pleased to meet you

Link down : Download

3. Unit 2 Enjoy your stay

Link down : Download

4. Unit 3 What time is it

Link down : Download

5. Unit 4 Second on the left

Link down : Download

6. Unit 5 Are you married

Link down : Download

7. Unit 6 He didn’t write

Link down : Download

8. Unit 7 Come to lunch

Link down : Download

9. Unit 8 This is my brother

Link down : Download

10. Unit 9 The Most Beautiful Home

Link down : Download

11. Unit 10 What’s the matter

Link down : Download

12. Unit 11 Let me help

Link down : Download

13. Unit 12 The Day After Tomorrow

Link down : Download

14. Unit 13 What are you doing tomorrow

Link down : Download

15. Unit 14 Are there some Kangaroos

Link down : Download

16. Unit 15 A Big Grey One

Link down : Download

17. Unit 16 – What would you like

Link down : Download

18. Unit 17 – I usually catch a bus

Link down : Download

19. Unit 18 There’s a message for you

Link down : Download

20. Unit 19 I haven’t found him

Link down : Download

21. Unit 20 You walk sadly

Link down : Download

22. Unit 21 Single or daytrip

Link down : Download

23. Unit 22 Look after yourself

Link down : Download

24. Unit 23 If I were you

Link down : Download

25. Unit 24 The Most Expensive Wine

Link down : Download

26. Unit 25 How many prawns

Link down : Download

27. Unit 26 I thought I saw him

Link down : Download


28. Unit 27 It’s made of gold

Link down : Download


29. Unit 28 You should relax

Link down : Download


30. Unit 29 I need a wok

Link down : Download


31. Unit 30 First Peel the Prawns

Link down : Download


32. Unit 31 That was delicious

Link down : Download


33. Unit 32 He says he knows my brother

Link down : Download


34. Unit 33 Who wants to know

Link down : Download


35. Unit 34 You were going too fast

Link down : Download


36. Unit 35 This is the house

Link down : Download


37. Unit 36

Link down : Download


38. Unit 37

Link down : Download


39. Unit 38

Link down : Download


40. Unit 39

Link down : Download


41. Unit 40

Link down : Download


42. Unit 41

Link down : Download


43. Unit 42

Link down : Download


44. Unit 43

Link down : Download


Truy cập Http://free-downloadvn.blogspot.com
Để Down thêm nhiều hơn nữa
Post a Comment